Your cart is empty
Subtotal
€0.00
Checkout
0
0

Garantija

Visām majam.lv tirgotajām precēm tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija, ja vien ražotājs nav noteicis citādi.
     
        Garantija ir spēkā, ja:
        
        1) tiek uzrādīts preces pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme);
        2) prece tiek atdota oriģinālajā iepakojumā bez vizuāliem defektiem (iesakām preču iepakojumus atvērt uzmanīgi).

        3) atsakoties no preces, ir jauzraksta iesniegums uz veikalsmajam@gmail.com norādot atteikuma iemeslu un jāvienojas ar www.majam.lv  administrāciju par preces atgriešanu noliktavā.

        4) majam.lv atgriezīs samaksu par preci 30 kalendāro dienu laikā uz pasūtītāja norādīto bankas kontu (izņemot piegādes izmaksas). 

        Atteikuma tiesības nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta izdotie „Noteikumi par distances līgumu”.
        Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot preci pārdevējam. 
        Tomēr, lai izmantotu šīs tiesības, precei jābūt tādā pašā stāvoklī kā saņemšanas brīdī – oriģinālajā iepakojumā, pilnā komplektācijā bez                     vizuāliem un tehniskiem bojājumiem.